Veel mensen in hun laatste levensfase hebben de wens om thuis, in hun vertrouwde omgeving, te mogen sterven. Voor mantelzorgers kan zo’n fase heel zwaar worden. Soms zijn er zelfs niet eens mantelzorgers. Vrijwilligers van stichting HEST (Hulp aan Ernstig zieken en...

Lees meer