Stichting HEST

Sinds 1983 hulp bij thuis sterven

Geschiedenis

Stichting HEST is opgericht door verpleegkundige Sjoukje Blankenstein uit Ermelo. Toen haar vader in 1983 op sterven lag, was het de grootste wens van Sjoukje om haar vader thuis te verzorgen. Helaas ontbrak het haar aan de financiële middelen hiervoor. Haar vader werd elders opgenomen om zijn laatste dagen door te brengen, ver van huis en zonder de liefdevolle verzorging van zijn familieleden.

Net als de vader van Sjoukje wordt in 1983 ook de Freule van Groevenbeek in Ermelo ongeneeslijk ziek. Sjoukje wordt samen met drie andere verpleegkundigen ingehuurd om de freule tot aan haar overlijden in haar eigen huis en in alle rust te verzorgen. Deze ervaring brengt Sjoukje ertoe om in 1983, samen met Hennie Vasse, de werkgroep HEST op te richten (Hulpgroep Ernstig zieken en Stervenden Thuis). Hun doel: thuis sterven mogelijk maken voor alle inwoners van Ermelo, ook voor mensen die het niet zo breed hebben. Inmiddels geeft HEST elk jaar hulp aan tientallen families in Ermelo en sinds 1987 ook in Putten en Garderen.

Wordt vrijwilliger voor stichting HEST