Stichting HEST

Kosten

Hulp vanuit stichting HEST is gratis. Het werk van stichting HEST wordt volledig gedaan door vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen hiervoor een kleine onkostenvergoeding.

Vanuit de overheid is er een kleine subsidie beschikbaar. Dit is echter niet toereikend. Wanneer u het werk van onze stichting wilt ondersteunen dan kunt u uw geld overmaken op NL43RABO035.46.35.549, t.n.v. stichting ‘Vrienden van HEST’ te Putten of doneer online via het machtigingsformulier.

Uw giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar.
De Stichting Vrienden van de Stichting HEST Putten is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Machtigingsformulier

  Ik steun stichting HEST met:*

  Voorletter(s):*

  Achternaam:*

  Geslacht:*

  ManVrouw

  Straatnaam + Huisnummer:*

  Postcode:*

  Woonplaats:*

  IBAN nummer:*

  Telefoonnummer:

  Email adres:

  Geboortedatum:

  Opmerkingen: