Stichting HEST

Vrienden van HEST

Stichting ‘Vrienden van Hest’ heeft als doel: het ondersteunen van de doelstelling van de stichting Hulpgroep en Ernstig Zieken en Stervenden Thuis en daarmee de ondersteuning van de hulpverlening aan ernstig zieken thuis en als dat de wens van de belanghebbende is, het sterven thuis mogelijk maken.

De hoofdpunten van het beleidsplan:

1. in samenspraak met de Stichting HEST bij te dragen aan haar organisatie met incidentele middelen, in het bijzonder ter ondersteuning en aanmoediging van haar vrijwilligers;
2. initiatieven te ondersteunen waarbij het taboe van ernstige ziekte en sterven worden doorbroken zodat deze weer als een natuurlijk deel van het leven worden beschouwd.

Onze werkzaamheden zijn het (op verzoek) faciliteren van de St. HEST en via de medewerkers info over onze steunstichting laten verspreiden in de hoop dat hierdoor giften binnenkomen die wij voor genoemde doelen kunnen aanwenden.

Samenstelling bestuur: (vrijwillig en onbezoldigd)
– Voorzitter: Dhr. J. Meter
– Secretaris: Dhr. E.J. Jousma
– Penningmeester: Dhr. G.J. Angenent

Contactgegevens:
Secretaris stichting ‘Vrienden van stichting HEST’
P.a.: Dhr. E.J. Jousma
Smidsweg 40
3852 XB Ermelo

Jaarrekening 2021