Stichting HEST

Vrienden van HEST

Stichting ‘Vrienden van Hest’ heeft als doel: het ondersteunen van de doelstelling van de stichting Hulpgroep en Ernstig Zieken en Stervenden Thuis en daarmee de ondersteuning van de hulpverlening aan ernstig zieken thuis en als dat de wens van de belanghebbende is, het sterven thuis mogelijk maken.

Samenstelling bestuur: (vrijwillig en onbezoldigd)
– Voorzitter: Dhr. J. Meter
– Secretaris: Dhr. E.J. Jousma
– Penningmeester: Dhr. G.J. Angenent

Contactgegevens:
Secretaris stichting ‘Vrienden van stichting HEST’
P.a.: Dhr. E.J. Jousma
Smidsweg 40
3852 XB Ermelo

rekeningnummer
NL43RABO035.46.35.549

Jaarrekening 2019