HARDERWIJK Wie zorgt voor iemand die in de laatste fase van zijn of haar leven is, weet dat dit niet gemakkelijk is. Mantelzorg kost veel energie, zowel fysiek als mentaal. Iemand die thuis sterft heeft immers dag en nacht zorg nodig. Zorgdat biedt ondersteuning voor mantelzorgers. Op vooraf afgesproken tijden komt er vrijwilliger langs om de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorger over te nemen, zodat die even iets voor zichzelf kan doen of kan bijslapen. Dit kan heel welkom zijn, zeker als de zorg al langere tijd duurt.

De Harderwijkse Sandra, 53 jaar, heeft zich onlangs aangemeld als vrijwilliger palliatieve zorg. Ze heeft een achtergrond in de ouderzorg en ervaring opgedaan als vrijwilliger in een hospice. Door een neurologische aandoening kon zij haar werk in de (ouderen)zorg acht jaar geleden niet meer voortzetten. Ze is toen vrijwilligerswerk gaan doen bij Zorgdat.

LAATSTE FASE

Sandra werkte in eerste instantie aan de balie bij wijkontmoetingscentrum ‘De Aanleg’, maar nu wil ze graag iets betekenen voor mensen die in hun laatste levensfase zitten en hun naasten. ,,Ik vind mezelf nog te jong om de hele dag thuis te zitten en die laatste fase heeft me altijd al gegrepen”, zegt Sandra. ,,Ik gun iedereen een goed einde; niemand hoeft alleen te sterven. Natuurlijk zal het soms zwaar zijn, maar ik weet dat de nazorg bij Zorgdat goed geregeld is en dat ik mijn verhaal kwijt kan bij Anneke, mijn coördinator.”

ONTLASTEN MANTELZORGER

Een vrijwilliger palliatieve zorg kan rekenen op een goede begeleiding vanuit Zorgdat. ,,Na een dienst is er altijd ruimte voor nabespreking”, vertelt Anneke Vegter, coördinator Palliatieve hulp thuis bij Zorgdat. ,,Ook met vragen of heftige ervaringen kunnen ze bij mij terecht. Vrijwilligers krijgen voordat ze beginnen bovendien een gerichte basistraining en periodieke bijscholing via de VPTZ, de koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. In dit opzicht hoef je dus niet per se een zorgachtergrond te hebben. Belangrijk om te weten is dat je als vrijwilliger geen zorgtaken verricht, die doet de thuiszorg. Je bent er puur om de mantelzorger te ontlasten.”

SAMENWERKING MET HEST

Om 24×7 ondersteuning te kunnen bieden, gaat Zorgdat de samenwerking aan met Stichting HEST (Hulpgroep Ernstig zieken en Stervenden Thuis). Waar de vrijwilligers van Zorgdat overdag waakhulp bieden, doen de vrijwilligers van HEST dat juist ’s nachts. Op 13 oktober, de dag van de palliatieve zorg, wordt het samenwerkingscontract ondertekend. Vanaf dat moment zal stichting HEST ook actief zijn in Harderwijk. Zij zal na 13 oktober een wervingsactie voor palliatieve nachtzorg in Harderwijk opstarten.

Wil jij mantelzorgers ook wat zorg uit handen nemen? Zorgdat is nog op zoek naar vrijwilligers voor overdag. Neem voor meer informatie contact op met Anneke Vegter via 0341 434656 of annekevegter@zorgdat.nl

Bron: https://www.harderwijkercourant.nl/lokaal/overig/956308/ook-mantelzorger-heeft-steun-nodig-zorgdat-zoekt-vrijwilliger