Stichting HEST heeft huisarts Gerry Beers bereid gevonden om als ambassadeur van de stichting naar buiten te treden. Vooral vanwege haar expertise en haar speciale aandacht voor de laatste levensfase van de mens. Beers is sinds 1992 huisarts in Putten en heeft een kaderopleiding palliatieve zorg gevolgd. Daarnaast zit ze in het bestuur van het Willem Holtrop Hospice in Ermelo. Met dit hospice werkt HEST samen, onder andere op het gebied van scholing van de vrijwilligers. Beers is zodoende de ideale kandidaat voor het ambassadeurschap, vindt René Roelofs, voorzitter van stichting HEST. “Vanuit haar expertise gaat zij als ambassadeur HEST meer bekendheid geven, met name onder haar collega-huisartsen, zodat die hun patiënten nog beter tot steun kunnen zijn.”

Stichting HEST heeft huisarts Gerry Beers bereid gevonden om als ambassadeur van de stichting naar buiten te treden. Vooral vanwege haar expertise – ze is kaderarts palliatieve zorg – en haar speciale aandacht voor de laatste levensfase van de mens.

(door Jolette van Eijden)

“In de praktijk heb ik duidelijk de meerwaarde ervaren van wat de vrijwilligers van HEST aan zorg kunnen bieden”, licht Beers toe. “Daarom ben ik graag de ambassadeur voor deze organisatie.” Vrijwilligers van Stichting HEST (Hulpgroep Ernstig Zieken en Stervenden Thuis) ondersteunen in Putten, Ermelo en Garderen de mantelzorgers van terminaal zieke mensen die thuis willen sterven. Ze waken van 23.00 tot 7.00 bij de zieke, zodat de mantelzorger goede nachtrust kan krijgen. Beers: “Als huisarts kom ik vaak bij ernstig zieke patiënten thuis die in de laatste fase van hun leven zijn en veel zorg nodig hebben. Die zorg wordt vaak, zeker hier in deze regio, gegevens door partners en kinderen. Dat is heel mooi, maar ook heel zwaar. Soms is het, zeker als ook de nachten onderbroken zijn, niet meer vol te houden om de laatste zorg thuis te bieden. Als daar een organisatie zoals HEST binnenstapt, krijgt de mantelzorger kans om een beetje bij te slapen en weer op te laden. Dat vind ik iets heel waardevols.”

Ideale kandidaat

Beers is sinds 1992 huisarts in Putten en heeft een kaderopleiding palliatieve zorg gevolgd. Collega-huisartsen in de regio kunnen bij problemen op dit gebied met haar overleggen. Daarnaast zit ze in het bestuur van het Willem Holtrop Hospice in Ermelo. Daarmee werkt HEST samen, onder andere op het gebied van scholing van de vrijwilligers. Zij is zodoende de ideale kandidaat voor het ambassadeurschap, vindt René Roelofs, voorzitter van stichting HEST. “Vanuit haar expertise gaat zij als ambassadeur HEST meer bekendheid geven, met name onder haar collega-huisartsen, zodat die hun patiënten nog beter tot steun kunnen zijn.”

Beers ziet daarin genoeg mogelijkheden: “De langer zittende huisartsen zijn over het algemeen wel goed bekend met HEST, maar de waarneemgroep en de jongere collega’s vaak nog niet. Ook de thuiszorg betrek ik bij mijn werk. Want vooral huisartsen en thuiszorgmedewerkers kunnen signaleren wanneer de belasting voor mantelzorgers te groot wordt.”

Meer mogelijk

Beers vindt het belangrijk dat een patiënt kan kiezen waar die zou willen overlijden en dat er mogelijkheden worden geboden om die wens te realiseren. Ze is ervan overtuigd dat de huisarts daarbij met goede palliatieve zorg de juiste ondersteuning kan bieden. “Tegenwoordig is in de zorg bij de mensen thuis veel meer mogelijk dan vroeger. Ook voor ons als huisartsen, waarbij we met name inzetten op kwaliteit van leven. Wat artsen en verpleegkundigen tegenwoordig thuis allemaal kunnen doen aan pijnbestrijding, zuurstofbehandeling, infusen en dergelijke, dat was vroeger ondenkbaar.”

Ook binnen HEST kan Beers een belangrijke rol vervullen in de begeleiding van de vrijwilligers. Vooral als vraagbaak, maar ze ziet voor zichzelf ook een rol in de bijscholing van de vrijwilligers.

Corona

Tijdens de coronapandemie is er minder vaak een beroep gedaan op HEST. Toch zoekt HEST nieuwe vrijwilligers. “Het afgelopen jaar zijn een paar vrijwilligers gestopt en we nemen aan dat er, als de situatie zich straks gaat normaliseren, weer meer aanvragen zullen komen”, verklaart voorzitter Roelofs. “Daarom willen we graag onze groep vrijwilligers op de oude sterkte terugbrengen. Want ‘nee’ moeten antwoorden op een verzoek om ondersteuning, dat willen we echt voorkomen. Onze coördinator Mieke van Zelderen (06-20305539) beantwoordt graag vragen van geïnteresseerde vrijwilligers of hulpzoekende mantelzorgers.”

Ondertussen staat Beers in de startblokken om aan de slag te gaan als ambassadeur. “Het is prachtig werk wat de vrijwilligers van HEST doen; dat heb ik vaak genoeg gezien. Ook heb ik zelf als dokter weleens HEST ingeroepen toen ik ergens kwam en zag dat het te zwaar werd voor de mantelzorgers. En er kwam altijd hulp. Het is een betrouwbare organisatie. Toen het bestuur vroeg of ik ambassadeur wilde zijn, heb ik dan ook volmondig ‘ja’ gezegd.”